Shapiro-wilk-w-test-online sConducting a Shapiro-Wilk Normality Test in SPSS

This video demonstrates conducting the Shapiro-Wilk normality test in SPSS and interpreting the results.
voir plus
Testing Distributions for Normality - SPSS (part 1)

I demonstrate how to evaluate a distribution for normality using both visual and statistical methods using SPSS.
voir plus
Normality test using SPSS: How to check whether data are normally distributed

If data need to be approximately normally distributed, this tutorial shows how to use SPSS to verify this. On a side note: my new project: ...
voir plus
Using the Shapiro-Wilk test

http://www.microbiologybytes.com/statsbytes/ Based on: Normality tests don't do what you think they do http://blog.fellstat.com/?p=61.
voir plus
PROC UNIVARIATE Testing Normality (SAS Tutorial)

kobriendublin.wordpress.com | SAS | PROC UNIVARIATE.
voir plus
Jarque-Bera Test of Normality in Excel

This video demonstrates how calculate and interpret the Jarque-Bera (JB) test of normality using Microsoft Excel. Results from the Kolmogorov-Smirnov and ...
voir plus
Statistical normality tests in Excel

In this video, we will demonstrate how to conduct a statistical test for normality using three different methods: Jarque-Bera, Shapiro-Wilk and Chi-Square or ...
voir plus
GraphPad Prism 6: Normality tests

A demonstration of how to use GraphPad Prism 6.0 to test for normality of a given sets of data. Related web-pages well worth visiting: Advice: Don't automate the ...
voir plus
Two-Sample t Test in R: Independent Groups (R Tutorial 4.2)

Learn how to conduct the independent two-sample t-test and confidence interval for the difference in means of two populations. You will learn to use "t.test", ...
voir plus
Normallik Testi SPSS, Normal dağılım testi, Normal Dağılmayan Veri için Çözümler

Normallik testi nasıl yapılır, normal dağılmayan veriye ne yapılması gerekir? +1.5 -1.5 için kaynak: Tabachnick and Fidell, 2013 B.G. Tabachnick, L.S. Fidell ...
voir plus
Excel: How to create a Q-Q Plot to test for normality

A video showing step by step instructions on how to create a Q-Q |Quantile-quantile| plot in Excel to test for normality of distribution for a data set.
voir plus
Checking that data is normally distributed using Excel

Learn how to check whether your data have a normal distribution, using the chi-squared goodness-of-fit test in Microsoft Excel.
voir plus
SPSS 19 - Testes de Normalidade

A normalidade dos dados é premissa para testes estatísticos mais robustos, os paramétricos. O vídeo apresenta um passo a passo para verificar a normalidade ...
voir plus
Test of Normality (Kolmogorov-Smirnov) Using SPSS

This video will guide you on how to solve test of normality (Kolmogorov-Smirnov) by using SPSS. for more information...click here ...
voir plus
Testing the Assumptions for Two-Way ANOVA Using SPSS

This video describes how to test the assumptions for two-way ANOVA using SPSS.
voir plus
R - Kruskal-Wallis post hoc Dunn test

Instructional video on performing a Dunn's test with R. This could be used as a post-hoc test for a Kruskal-Wallis test. Companion website at ...
voir plus
Wartość krytyczna z rozkładu Shapiro-Wilka sposób szukania

Pomoc korepetytorska - online.
voir plus
Pruebas de normalidad STATA repaso

Pruebas de normalidad STATA, curso online, sktest, pnorm, hist, www.leondariobello.co.
voir plus
Eviews. Heteroscedasticity, autocorrelation, normality 1

White`s test, LM test & normality. Get and download free data (in format "wf1") from Gujarati's book, here: http://min.us/mSdrbD8nv#1.
voir plus
Weryfikacja modelu - test normalności reszt - test pustych cel Hellwiga

Na filmie wyjaśniam, jak sprawdzić, czy oszacowany model posiada reszty spełniające wymóg normalności rozkładu. Reszty otrzymane w programie MS Excel z ...
voir plus
ข้อมูลแจกแจงปกติหรือไม่ จะตรวจสอบอย่างไร? -สถิติพรรณนา

ข้อมูลแจกแจงปกติหรือไม่ จะตรวจสอบอย่างไร? -สถิติพรรณนา โดย ดร.ฐณัฐ วงศ์...
voir plus
Normalność rozkładu

Autor: Barbara Więckowska Badanie zgodności rozkładu z rozkładem normalnym http://pqstat.pl.
voir plus
Konfidenzintervalle Teil 1 von 3: Basics/Anteilswerte (webcorpora.org)

Das leidige Thema Konfidenzintervalle. Ich versuche, es anschaulich und trotzdem korrekt zu erklären. Weil wir in der Korpuslinguistik öfter Anteilswerte als ...
voir plus
There Is No Gender Wage Gap

Is there a gender wage gap? Are women paid less than men to do the same work? Christina Hoff Sommers, Resident Scholar at the American Enterprise ...
voir plus
MANCOVA in SPSS with the Testing of Assumptions

This video demonstrates how to conduct and interpret a One-Way MANCOVA in SPSS. Assumptions for MANCOVA are tested, including homogeneity of ...
voir plus
Kruskal-Wallis - SPSS (part 1)

I perform and interpret the output for a Kruskall-Wallis in SPSS, including the estimation of effect size and post-hoc testing (i.e., multiple comparisons).
voir plus
Statistics: Origin 8.1: Analysis of Variance (ANOVA)

Learn how to perform One-Way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) in Origin when your data are organized in two different ways.
voir plus
Conducting a Levene's Test in Excel

This video demonstrates how to conduct and interpret a Levene's Test of Homogeneity of Variances in Microsoft Excel. The result of the Levene's Test in Excel is ...
voir plus
Deskriptive Statistik | Bivariate Daten | Erwartete Häufigkeiten

In diesem Video erkläre ich an einem einfachen Beispiel, wie Sie bei einer Kontingenztabelle, in der die die empirischen Häufigkeiten gezeigt werden, die ...
voir plus
Kolmogorov–Smirnov test

In statistics, the Kolmogorov–Smirnov test (K–S test) is a nonparametric test of the equality of continuous, one-dimensional probability distributions that can be ...
voir plus
JASP does a t-test & Mann-Whitney

How to use JASP to determine the significance of means from separate groups.
voir plus
Szukanie krytycznych w teście serii plus sposób weryfikacji Ho

Pomoc korepetytorska - online.
voir plus
Non-Normal Data - Intro to Data Science

This video is part of an online course, Intro to Data Science. Check out the course here: https://www.udacity.com/course/ud359. This course was designed as ...
voir plus
Analysis of Covariance (ANCOVA) - SPSS (part 1)

I demonstrate how to perform an analysis of covariance (ANCOVA) in SPSS. The first part of the series is relevant to the ANCOVA tested through the ...
voir plus
Conducting a Two-Way MANOVA in SPSS with Assumption Testing

This video demonstrates how to conduct and interpret a two-way MANOVA with two dependent variables in SPSS. Main and interaction effects as well as ...
voir plus
Test t i test Wilcoxona dla jednej próby i

Test hipotezy o różnicy między średnią w populacji a zadaną wartością. Przeprowadzony na przykładzie zagregowanych danych w SPSS.
voir plus
Gretl program - analiza częstości - wykres tabela + test normalności Doornika

Pomoc korepetytorska - online Omawiam, jak należy analizować częstość analizowanego szeregu oraz jak wykonać poprawnie badanie normalności rozkładu ...
voir plus
Análise de Variância (ANOVA), Teste de Tukey e Valor-P no R

Mostra como aplicar ANOVA e Tukey no Software Estatístico R. Logo abaixo estão alguns links para recursos citados no vídeo: Meu vídeo introdutório: ...
voir plus
Ejemplo Excel Wilcoxon

Ejemplo Excel Wilcoxon, cáculo de rangos, uso de tablas, curso online.
voir plus
12 Rules for Life - Jordan Peterson - Official Book Trailer

12 Rules for Life book trailer, from Penguin Random House Canada. 12 RULES FOR LIFE available for pre-order here: Amazon UK: Allen Lane/Penguin: ...
voir plus
Ekonometria 1 cz.1

Ekonomoetria w Excelu, estymacja metodą MNK automatycznie i ręcznie, Test T oraz F Arkusz na którym pracowałem: ...
voir plus
Weryfikacja modelu - badanie autokorelacji reszt rzędu 1. - test Durbina-Watsona DW

Na filmie omawiam etap weryfikacji modelu ekonometrycznego, a dokładniej analizę składnika losowego (resztowego). Chodzi o badanie autokorelacji reszt ...
voir plus
Rozkład normalny [część 3] - przykład w programie Statistica

Rozwiązanie zadania z części 2 przy pomocy kalkulatora prawdopodobieństwa z programu Statistica.
voir plus
Weryfikacja modelu - badanie składnika resztowego - losowość reszt testem serii

Na filmie wyjaśniam, jak sprawdzić, czy oszacowany model posiada reszty spełniające wymóg losowości rozkładu, czyli tego, czy zgodnie z założeniem ...
voir plus