Shapiro-wilk-w-test-online s9: Shapiro-Wilk test

Shapiro-Wilk test for normality. Normal Q-Q (quantile-quantile) plots. The shapiro.test function in R.
voir plus
Conducting a Shapiro-Wilk Normality Test in SPSS

This video demonstrates conducting the Shapiro-Wilk normality test in SPSS and interpreting the results.
voir plus
Normality test using SPSS: How to check whether data are normally distributed

If data need to be approximately normally distributed, this tutorial shows how to use SPSS to verify this. On a side note: my new project: http://howtowritecitations.com. Statistical analyses...
voir plus
Testing Distributions for Normality - SPSS (part 1)

I demonstrate how to evaluate a distribution for normality using both visual and statistical methods using SPSS.
voir plus
Using the Shapiro-Wilk test

http://www.microbiologybytes.com/statsbytes/ Based on: Normality tests don't do what you think they do http://blog.fellstat.com/?p=61.
voir plus
Statistical normality tests in Excel

In this video, we will demonstrate how to conduct a statistical test for normality using three different methods: Jarque-Bera, Shapiro-Wilk and Chi-Square or Doornick-Hansen Test. For more...
voir plus
Normallik Testi SPSS, Normal dağılım testi, Normal Dağılmayan Veri için Çözümler

Normallik testi nasıl yapılır, normal dağılmayan veriye ne yapılması gerekir? +1.5 -1.5 için kaynak: Tabachnick and Fidell, 2013 B.G. Tabachnick, L.S. Fidell Using Multivariate Statistics...
voir plus
PROC UNIVARIATE Testing Normality (SAS Tutorial)

kobriendublin.wordpress.com | SAS | PROC UNIVARIATE.
voir plus
Shapiro–Wilk test

The Shapiro–Wilk test is a test of normality in frequentist statistics. It was published in 1965 by Samuel Sanford Shapiro and Martin Wilk. This video is targeted to blind users. Attribution:...
voir plus
Jarque-Bera Test of Normality in Excel

This video demonstrates how calculate and interpret the Jarque-Bera (JB) test of normality using Microsoft Excel. Results from the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests (generated using...
voir plus
Test of Normality (Kolmogorov-Smirnov) Using SPSS

This video will guide you on how to solve test of normality (Kolmogorov-Smirnov) by using SPSS. for more information...click here : http://statisticisfun.blogspot.com/
voir plus
Teste de Normalidade - Estatística Básica

Exemplo com a execução da ferramenta Action para a Aplicação do Teste de Normalidade em Estatística Básica.
voir plus
11-9 Cohen’s d in SPSS

Cohen's d is the most widely reported measure of effect size for t tests. Although SPSS does not calculate Cohen's d, you can use SPSS output to calculate it and use a downloadable calculator...
voir plus
SPSS 19 - Testes de Normalidade

A normalidade dos dados é premissa para testes estatísticos mais robustos, os paramétricos. O vídeo apresenta um passo a passo para verificar a normalidade de amostras com o SPSS 19.
voir plus
Excel: How to create a Q-Q Plot to test for normality

A video showing step by step instructions on how to create a Q-Q |Quantile-quantile| plot in Excel to test for normality of distribution for a data set.
voir plus
Pruebas de normalidad STATA repaso

Pruebas de normalidad STATA, curso online, sktest, pnorm, hist, www.leondariobello.co.
voir plus
SPSS PCA (Part 1 KMO Measure and Bartlett Test for Sphericity)

kobriendublin.wordpress.com/spss Questions 1) Determine the KMO measure of sampling adequacy. 2) Perform the Bartlett Test for Sphericity.
voir plus
Testing the Assumptions for Two-Way ANOVA Using SPSS

This video describes how to test the assumptions for two-way ANOVA using SPSS.
voir plus
Pretest and Posttest Analysis Using SPSS

This video demonstrates a few ways to analyze pretest/posttest data using SPSS.
voir plus
Normality, Skewness, and Kurtosis

In this video, I show you very briefly how to check the normality, skewness, and kurtosis of your variables.
voir plus
Testing for Normality in ANOVA models using SAS


voir plus
Wartość krytyczna z rozkładu Shapiro-Wilka sposób szukania

Pomoc korepetytorska - online.
voir plus
Eviews. Heteroscedasticity, autocorrelation, normality 1

White`s test, LM test & normality. Get and download free data (in format "wf1") from Gujarati's book, here: http://min.us/mSdrbD8nv#1.
voir plus
There Is No Gender Wage Gap

Is there a gender wage gap? Are women paid less than men to do the same work? Christina Hoff Sommers, Resident Scholar at the American Enterprise Institute, explains the data. Donate today...
voir plus
Conducting a Levene's Test in Excel

This video demonstrates how to conduct and interpret a Levene's Test of Homogeneity of Variances in Microsoft Excel. The result of the Levene's Test in Excel is identical to the result...
voir plus
Aprender a usar el Test de la W ( Wheatstone) - Terapia Visual.

En este vídeo vamos a aprender a usar el test de la W , poco conocido en las ópticas, y del cual tenemos poca información en la red. DONACIONES PARA AYUDAR AL CANAL: https://www.paypal.me/Wynis...
voir plus
Szukanie krytycznych w teście serii plus sposób weryfikacji Ho

Pomoc korepetytorska - online.
voir plus
Kolmogorov–Smirnov test

In statistics, the Kolmogorov–Smirnov test (K–S test) is a nonparametric test of the equality of continuous, one-dimensional probability distributions that can be used to compare a sample...
voir plus
Test t i test Wilcoxona dla jednej próby i

Test hipotezy o różnicy między średnią w populacji a zadaną wartością. Przeprowadzony na przykładzie zagregowanych danych w SPSS.
voir plus
Rozkład normalny [część 2 - Przykładowe zadanie]

Zadanie ze zmienną podlegającą rozkładowi normalnemu. Rozwiązanie przy pomocy standaryzacji i tablic statystycznych. W części 3 rozwiązanie kalkulatorem prawdopodobieństwa z programu...
voir plus
MANCOVA in SPSS with the Testing of Assumptions

This video demonstrates how to conduct and interpret a One-Way MANCOVA in SPSS. Assumptions for MANCOVA are tested, including homogeneity of variance-covariance and homogeneity of regression slopes.
voir plus
Analysis of Covariance (ANCOVA) - SPSS (part 1)

I demonstrate how to perform an analysis of covariance (ANCOVA) in SPSS. The first part of the series is relevant to the ANCOVA tested through the conventional approach to doing so by getting...
voir plus
Rozkład normalny [część 3] - przykład w programie Statistica

Rozwiązanie zadania z części 2 przy pomocy kalkulatora prawdopodobieństwa z programu Statistica.
voir plus
Gretl program - analiza częstości - wykres tabela + test normalności Doornika

Pomoc korepetytorska - online Omawiam, jak należy analizować częstość analizowanego szeregu oraz jak wykonać poprawnie badanie normalności rozkładu testem Doornika.
voir plus
Non-Normal Data - Intro to Data Science

This video is part of an online course, Intro to Data Science. Check out the course here: https://www.udacity.com/course/ud359. This course was designed as part of a program to help you and...
voir plus
Deskriptive Statistik | Bivariate Daten | Erwartete Häufigkeiten

In diesem Video erkläre ich an einem einfachen Beispiel, wie Sie bei einer Kontingenztabelle, in der die die empirischen Häufigkeiten gezeigt werden, die erwarteten Häufigkeiten berechnen....
voir plus
Ekonometria 1 cz.1

Ekonomoetria w Excelu, estymacja metodą MNK automatycznie i ręcznie, Test T oraz F Arkusz na którym pracowałem: https://docs.google.com/open?id=0B8wlSrpb0wGEWldpbUdsRWdUYUU Tablice: Test...
voir plus
Two-way repeated-measures ANOVA in SPSS

How to conduct a two-way repeated-measures (related) ANOVA in SPSS (PASW). View in HD (720p) and in full screen for best resolution.
voir plus
Weryfikacja modelu - test normalności reszt - test pustych cel Hellwiga

Na filmie wyjaśniam, jak sprawdzić, czy oszacowany model posiada reszty spełniające wymóg normalności rozkładu. Reszty otrzymane w programie MS Excel z wykorzystaniem narzędzia Analiza...
voir plus
Weryfikacja modelu - badanie składnika resztowego - losowość reszt testem serii

Na filmie wyjaśniam, jak sprawdzić, czy oszacowany model posiada reszty spełniające wymóg losowości rozkładu, czyli tego, czy zgodnie z założeniem regresja jest linia, a wygenerowane...
voir plus
Korelacja rang kolejnościowych Spearmana - analiza zależności - przykład zadania korelacji

Na podstawie rzeczywistych danych dot. eksportu i importu wskazuję, jak należy przeprowadzić badanie współzależności dwóch cech mierzalnych za pomocą miary Spearmana. Nie jest to trudne,...
voir plus
Central Intelligence - Official Trailer [HD]

Dwayne Johnson and Kevin Hart star in the action comedy CENTRAL INTELLIGENCE, in theaters June 17th! http://centralintelligencemovie.com http://facebook.com/CentralIntelligenceMovie --- The...
voir plus
Test Manna Whitneya

Procedura testowania hipotezyt o tym, że średnia rang w dwóch niezależnych grupach jest sobie równa. Poza samą procedurą testowania tejże hipotezy jest przedstawiona jej interpretacja....
voir plus
Creating QQ-Plots in RStudio

A video tutorial for creating QQ-plots in R. Created by the Division of Statistics + Scientific Computation at the University of Texas at Austin.
voir plus
Michael Archer: How we'll resurrect the gastric brooding frog, the Tasmanian tiger

The gastric brooding frog lays its eggs just like any other frog -- then swallows them whole to incubate. That is, it did until it went extinct 30 years ago. Paleontologist Michael Archer makes...
voir plus
Ejemplo Excel Wilcoxon

Ejemplo Excel Wilcoxon, cáculo de rangos, uso de tablas, curso online.
voir plus
Stewart Brand: The dawn of de-extinction. Are you ready?

Throughout humankind's history, we've driven species after species extinct: the passenger pigeon, the Eastern mountain lion, the dodo .... But now, says Stewart Brand, we have the technology...
voir plus
Curso de Engenharia Civil Curva granulométrica Areia fina Areia grossa Brita 1 Brita 2 Brita 3

Curso de Engenharia Civil – O que é a Curva granulométrica com Areia fina, Areia grossa, Brita 1, Brita 2 e Brita 3 – Aula com teoria e prática, passo a passo, com a Planilha Excel....
voir plus
Testy Istotnosci Statystycznej

testy istotnosci statystycznej http://iqget.pl spostrzegawczosc einsteina wechslera ravena dzieci psychologia alicji rozwiazania zawod rebusy mensa wikipedia mensy free download zawodowych...
voir plus


Next